Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Odborná způsobilost

 Odborná způsobilost


​Termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k pr​ovozování silniční dopravy velkými vozidly v roce 2018


 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako dopravní úřad podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, stanovil podle § 8 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy velkými vozidly pro rok 2018 v těchto dnech :

I. pololetí 

II. pololetí

16. 01. 2018

21. 06. 2018

15. 02. 2018

06. 09. 2018

15. 03. 2018

16. 10. 2018

17. 04. 2018

15. 11. 2018

17. 05. 2018

13.12. 2018

17.01.2019​

Zkoušky odborné způsobilosti se konají vždy od 8:00 hodin.

 

V případě dalších dotazů volejte na tel.: 354 222 402 (Miroslav Hrouda) nebo zasílejte dotaz na e-mail: miroslav.hrouda@kr-karlovarsky.cz​​​​

Za stránku zodpovídá: Miroslav Hrouda
Datum poslední změny: 8.1.2018 10:58