Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Odborná způsobilost

 Odborná způsobilost


​Termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k pr​ovozování silniční dopravy velkými vozidly v roce 2016


 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako dopravní úřad podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, stanovil podle § 8 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy velkými vozidly pro rok 2016 v těchto dnech :

I. pololetí 

II. pololetí

19. 01. 2016

23. 06. 2016

16. 02. 2016

08. 09. 2016

17. 03. 2016

13. 10. 2016

19. 04. 2016

15. 11. 2016

19. 05. 2016

13.12. 2016

17.01.2017​

Zkoušky odborné způsobilosti se konají vždy od 8:00 hodin v učebně č. 215 budova D.

V případě dalších dotazů ke zkouškám odborné způsobilosti volejte na tel.: 354 222 402 (Miroslav Hrouda) nebo zasílejte dotaz na e-mail: miroslav.hrouda@kr-karlovarsky.cz​​​​

Za stránku zodpovídá: Ing. Jaroslav Kyselý
Datum poslední změny: 8.4.2016 8:35