Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Odborná způsobilost

 Odborná způsobilost


​Termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k pr​ovozování silniční dopravy velkými vozidly v roce 2017


 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako dopravní úřad podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, stanovil podle § 8 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, termíny konání zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy velkými vozidly pro rok 2017 v těchto dnech :

I. pololetí 

II. pololetí

17. 01. 2017

15. 06. 2017

16. 02. 2017

05. 09. 2017

16. 03. 2017

10. 10. 2017

13. 04. 2017

09. 11. 2017

16. 05. 2017

14.12. 2017

16.01.2018​

Zkoušky odborné způsobilosti se konají vždy od 8:00 hodin.

 

V případě dalších dotazů ke zkouškám odborné způsobilosti volejte na tel.: 354 222 402 (Miroslav Hrouda) nebo zasílejte dotaz na e-mail: miroslav.hrouda@kr-karlovarsky.cz​​​​

Za stránku zodpovídá: Ing. Jaroslav Kyselý
Datum poslední změny: 5.9.2017 12:58