Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Návrh železničních jízdních řádů pro období 2016/2017

 Návrh železničních jízdních řádů pro období 2016/2017

Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace předkládá návrh železničního jízdního řádu pro období od 11.12.2016 do 9.12.2017 zpracovaný provozovatelem dráhy Správou železniční dopravní cesty, s.o.

Návrhy  jízdních řádů (ČD, a.s.)

jr_gwtr.pdfNávrh jízdního řádu (GWTR a.s. - trať č. 145)

Připomínky k návrhům železničních jízdních řádů v Karlovarském kraji

Za stránku zodpovídá: Ing. Milan Novák
Datum poslední změny: 20.6.2016 9:23