Eurolicence

Všechny eurolicence jsou vydávány na dobu platnosti 10 let namísto současných 5 let. V nákladní dopravě se eurolicence a opisy vydávají pro vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně přípojného vozidla (pokud bude připojeno) přesáhne 3,5 tuny (viz nařízení č. 1072/2009). V osobní dopravě provozované autobusy platí nařízení č. 1073/2009. Stávající eurolicence a jejich opisy jsou platné do ukončení jejich platnosti.

  • Žádost o vydání licence a opisu licence Evropského společenství pro nákladní dopravu
  • Žádost o vydání licence a opisu licence Evropského společenství pro autobusovou dopravu
Za stránku zodpovídá: Ing. Jaroslav Kyselý
Datum poslední změny: 8.4.2016 8:33