Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Vzory formulářů pro poskytovatele zdravotních služeb

 Vzory formulářů pro poskytovatele zdravotních služeb

Žádost o oprávnění k poskytování zdravotních služeb - fyzická osoba (rtf)

Žádost o oprávnění k poskytování zdravotních služeb - právnická osoba (rtf)

Žádost o oprávnění k poskytování zdravotních služeb - právnická osoba - zdravotnická zařízení státu (rtf)

 

Oznámení změny - fyzická osoba 

Oznámení změny - právnická osoba

 

Žádost o zrušení registrace  - fyzická osoba (rtf)

Žádost o zrušení registrace - právnická osoba (rtf)

Žádost o odnětí oprávnění - fyzická osoba (rtf)

Žádost o odnětí oprávnění - právnická osoba (rtf)

 

Prohlášení odborného zástupce - fyzická osoba (rtf)

Prohlášení odborného zástupce - právnická osoba (rtf)

 

Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků - fyzická osoba (xls)

Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků - právnická osoba (xls)

 

Prohlášení  týkající se technického a věcného vybavení - fyzická osoba (rtf)

Prohlášení týkající se technického a věcného vybavení - právnická osoba (rtf)

Prohlášení o překážkách - fyzická osoba (rtf)

Prohlášení o překážkách - právnická osoba (rtf)

 

Návrh na vyhlášení výběrového řízení (rtf)

Přihláška do výběrového řízení (rtf)

Vzor záměru uchazeče o zajištění hrazených zdravotních služeb

 

Doklad o zdravotní způsobilosti - lékařský posudek (rtf)

Jak uhradit správní poplatek? (rtf)

 

Kontaktní osoby:

Bc. Malgorzata Bolvariová; malgorzata.bolvariova@kr-karlovarsky.cz; tel.: 354 222 450

Ing. Štěpánka Koutná; stepanka.koutna@kr-karlovarsky.cz ; tel.: 354 222 357

Za stránku zodpovídá: Bc. Malgorzata Bolvariová
Datum poslední změny: 24.3.2017 13:09