Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Projekt k opatrovnictví "Modely podpory pro lidi s mentálním postižením"

 Projekt k opatrovnictví "Modely podpory pro lidi s mentálním postižením"

V Karlovarském kraji probíhal po tři roky unikátní mezinárodní projektu, který se zaměřoval na hledání a popsání správných přístupů a postupů v oblasti opatrovnictví a jeho nově legislativně zavedených alternativ. Byl realizován organizací Instand, z. ú. Českým partnerem projektu byla Liga lidských práv. Projekt měl i zahraničního partnera, jímž byla organizace Mental Disability Advocacy Center.
 
V Karlovarském kraji fungovala přes dva roky tzv. konzultační skupina tvořená ze zástupců obcí, poskytovatelů sociálních služeb, soudnictví, Krajského úřadu Karlovarského kraje a rodičů osob s postižením. Společná diskuze se ukázala jako výjimečně plodná a přínosná pro všechny zúčastněné.
Plánuje se, že skupina se bude scházet i po projektu.
 
Uvádíme krátké shrnutí projektu s odkazem na nejdůležitější výstupy
Za stránku zodpovídá: Olga Dacková
Datum poslední změny: 24.10.2016 15:04