Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Pracovní příležitosti

 Pracovní příležitosti

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Jáchymov, část Mariánská č.p.161, pošta Ostrov 363 01, zřízená Karlovarským krajem
Ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní pozici – vedoucí zdravotního úseku/vrchní sestra 
Požadavky:
·      Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních v platném znění
·      vzdělání ÚSO, VOŠ, Bc. nebo Mgr.,
·      osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu,
·      dobré komunikační, organizační a manažerské schopnosti,
·      5 let praxe v sociálních službách nebo ve zdravotnictví,
·      zdravotní způsobilost, bezúhonnost dle z. č. 96/2004 Sb. v platném znění
Výhodou:
·      Zkušenosti ve vedoucí pozici,
·      znalost práce na PC, znalost programu Cygnus 2
·      znalost ošetřovatelských standardů a standardů sociálních služeb. 
Náplň práce:
·      Řízení týmu zdravotnického personálu a personálu úklidu,
·      odpovědnost za kvalitu poskytované péče,
·      objednávání, evidování a vydávání zdravotnického materiálu a léčivých prostředků,
·      odpovědnost za vykazování zdravotní péče na pojišťovny.
Náležitosti:
·      Přihláška k výběrovému řízení (název funkce, organizace, jméno a příjmení uchazeče, datum a podpis)
·      strukturovaný profesní životopis, ve kterém uchazeč uvede přehled odborné praxe
·      kopie dokladů o dosaženém vzdělání     
·      výpis z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců
·      souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení
 
Přihlášky vč. telefonního spojení zasílejte do 10. února 2022:
·       poštou na adresu Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské
Jáchymov, část Mariánská č.p.161, 363 01 Ostrov nebo emailem na adresu: krokova@domov-marianska.cz

Bližší informace o pracovní pozici podá Bc. Dagmar Soukupová, vedoucí zdravotního úseku, telefon +420 721 449 311
 
Za stránku zodpovídá: Dagmar Čejková
Datum poslední změny: 28.1.2022 10:43