Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Přehled poskytovatelů sociálních služeb

 Přehled poskytovatelů sociálních služeb

Informace o poskytovatelích sociálních služeb, kteří působí na území Karlovarského kraje a jsou registrováni dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zveřejněny v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Pilařová
Datum poslední změny: 23.8.2022 10:16