Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Přehled poskytovatelů sociálních služeb

 Přehled poskytovatelů sociálních služeb

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci svého programu Včasná pomoc dětem vytvořila online mapu dostupných služeb rané péče.

Informace o poskytovatelích sociálních služeb, kteří působí na území Karlovarského kraje a jsou registrováni dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zveřejněny v registru poskytovatelů sociálních služeb.​

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Pilařová
Datum poslední změny: 18.1.2018 14:43