Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Registrace poskytovatelů sociálních služeb

 Registrace poskytovatelů sociálních služeb

    26 4 21 MANUAL POSTUP registrace.pdfPostup Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru sociálních věcí při registraci poskytovatelů sociálních služeb, jejích změnách, zrušení registrace a související úkony
    19-5-2021-vzor-POPIS-REALIZACE.docxPříloha č. 2 Popis realizace poskytování sociálních služeb


    V případě Vašich dotazů se obracejte na:
  • Hanu Černohousovou, DiS., tel. č.: 354 222 304, e-mail: hana.cernohousova@kr-karlovarsky.cz
  • Ing. Petru Novákovou, tel. č. 354 222 264, e-mail: petra.novakova@kr-karlovarsky.cz
Za stránku zodpovídá: Hana Černohousová, DiS.
Datum poslední změny: 19.5.2021 10:30