Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Registrace poskytovatelů sociálních služeb

 Registrace poskytovatelů sociálních služeb

    DP-MPSV-1-2017.pdfDoporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí č. 1/2017 Posuzování kvalifikace pracovníků v sociálních službách, upřesnění přechodného ustanovení § 40 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
    postup-registrace.pdfPostup Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru sociálních věcí při registraci poskytovatelů sociálních služeb, jejích změnách, zrušení registrace a související úkony

    V případě Vašich dotazů se obracejte na:
  • Hanu Černohousovou, DiS., tel. č.: 354 222 304, e-mail: hana.cernohousova@kr-karlovarsky.cz
  • Ing. Petru Novákovou, tel. č. 354 222 264, e-mail: petra.novakova@kr-karlovarsky.cz
Za stránku zodpovídá: Hana Černohousová, DiS.
Datum poslední změny: 28.5.2019 9:38