Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" Hazlov

 Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" Hazlov

Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace


O projektu

Karlovarský kraj podal projektové žádosti na projekt "Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace" financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Cílem projektu je realizace schváleného Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace (dále jen "DOZP PATA"). Transformační plán stanovuje následující hlavní kroky procesu transformace. DOZP PATA poskytuje sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením, v současné době je zde 103 uživatelů. V rámci projektu bude rozšířena registrace sociálních služeb o domov se zvláštním režimem, do kterého bude převedeno 12 uživatelů, a chráněné bydlení, do kterého přejde 43 uživatelů. Ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením zůstane 48 uživatelů. V průběhu projektu se předpokládá výstavba 13 domků a nákup 4 bytů pro uživatele, a to v lokalitách Ašsko a Chebsko. Zároveň bude podpořen rozvoj návazných alternativních sociálních služeb pro uživatele - sociálně terapeutické dílny v Chebu a v Aši a sociální rehabilitace v Aši.

Bližší informace o procesu transformace v DOZP PATA jsou uvedeny na webových stránkách zařízení.

 http://www.strukturalni-fondy.cz/iop
​​​

logoIOP.JPG
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Pilařová
Datum poslední změny: 3.3.2014 14:49