Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Realizované semináře z oblasti prevence kriminality

 Realizované semináře z oblasti prevence kriminality

Rok 2019

Dne 13. 11. 2019 se od 9:00 hodin v Zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje konal seminář s názvem "Život Romů ve Velké Británii...příklady dobré praxe práce a přístupu k romské minoritě".
Lektorem semináře byl Petr Torák, MBE.

P1 - Pozvánka.pdfProgram

   Článek o konání semináře


Rok 2015

Dne 24. 9. 2015 od 9.30 hodin se ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary uskutečnil odborný seminář na téma "Islám v české společnosti". Lektor Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th. D.

 

Rok 2013

Dne 15. 5. 2013 se v prostorách Krajské knihovny v Karlových Varech uskutečnil odborný seminář na téma Bezpečná lokalita.

Prezentace ze semináře:

 

Rok 2012

Dne 6. 3. 2012 se v Krajské knihovně v Karlových Varech uskutečnil seminář na téma Extremismus jako bezpečnostní riziko.

 

Rok 2011

Dne 3. 5. 2011 proběhl pracovní seminář na téma Moderní trendy oblasti prevence kriminality.

 

Dne 30. 3. 2011 se v Krajské knihovně v Karlových Varech uskutečnil seminář na téma Nová náboženská hnutí - sekty.

 

Dne 21. 2. 2011 se v Krajské knihovně v Karlových Varech uskutečnil seminář na téma Romové a etnické menšiny.

Prezentace ze semináře:

 

Rok 2010 

Dne 1. 12. 2010 se na Krajském úřadu konal pracovní seminář ke Krajskému programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011.

 

Dne 8. 11. 2010 se v Krajské knihovně v Karlových Varech uskutečnil seminář na téma Diskriminace a sociální vylučování.

 

Dne 18. 5. 2010 se v Krajské knihovně v Karlových Varech konal seminář na téma Shromažďovací právo a extremismus.

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Bc. Šárka Benešová
Datum poslední změny: 22.11.2019 12:31