Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Konference z oblasti prevence kriminality

 Konference z oblasti prevence kriminality

Rok 2017

INTERNETEM BEZPEČNĚ - odborná konference

 

Karlovarský kraj, Krajský úřad, odbor sociálních věcí, ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy, a ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary, pod záštitou náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti, Mgr. Petra Kubise, pořádal odbornou konferenci.

internetem_bezpecne_pozvanka.pdfINTERNETEM BEZPEČNĚ 2017

Konference se konala ve dnech 20. - 21. dubna 2017 ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary. Cílem konference bylo rozšíření již nastavené spolupráce odborníků bezpečnostních složek, specialistů z oblasti prevence a vzdělávání, zástupců pedagogické sféry a sociálně právních ochrany dětí, zejména v otázkách řešení patologických jevů ve světě informačních a komunikačních technologií. Přednášeli kvalifikovaní a uznávaní odborníci zabývající se bezpečností na internetu.  Konference byla určena jak pro odbornou veřejnost zabývající se řešením rizikových jevů a chování  ve světě informačních a komunikačních technologií, tak i pro laickou veřejnost.

Náplň konference:
verejnost.pdfProgram veřejnost

20. dubna
Dopolední blok byl věnován odborné veřejnosti.
Odpolední blok byl určen pro laickou veřejnost a svými tématy oslovil zejména rodiče dětí. Důraz byl kladen na bezpečný pohyb dětí v online prostředí.

 21. dubna
Přednášky byly zaměřeny na zvyšování odbornosti v oblasti vyšetřování a prevence, zejména Policie ČR a městských policií v kraji.

 
 
Rok 2016

VII. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování - Problematika národnostních menšin a sociálního vyloučení - 30. 11. 2016
Prezentace z konference:

Odbor sociálních věcí ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚKK pořádal IV. krajskou konferenci prevence kriminality a rizikového chování, pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného. Konference se konala dne 4.12. 2013, ve společenských prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary.

 

Prezentace z konference:


   

Rok 2012

Dne 19.12.2012 se v prostorách Krajské knihovny v Karlových Varech uskutečnila III. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování.

Prezentace z konference:

 • Kontaktní centrum Karlovy Vary (PDF), Richard Vodička, Občanské sdružení Světlo Kadaň
 • Nezaměstnanost (PDF), Mgr. Petra Dolejšová, Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech
 • Město Aš - Projekty prevence kriminality (PDF), Miroslava Petříková, DiS., Městský úřad Aš
 • KOTEC o.s. - Praxe programů pro uživatele drog (PDF), Mgr. Markéta Černá, KOTEC o.s.
 • Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013 - 2016 (PDF), Ing. Bc. Šárka Benešová, Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Program prevence kriminality pro rok 2013, Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality (PDF), Ing. Bc. Šárka Benešová, Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Současná situace v oblasti prevence kriminality z pohledu Policie ČR (PDF), PhDr. Zdeňka Papežová, Krajské ředitelství PČR Karlovarského kraje
 • Aktuální informace MŠMT k oblasti primární prevence rizikového chování (PDF), Ing. Radka Heřmánková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Inkluze ve vzdělávání, Sociálně znevýhodnění žáci (PDF), Mgr. Eva Maršíková, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Terénní služby pro sociálně vyloučené lokality v Karlovarském kraji (PDF), Bc. Lucie Halouzková, Občanské sdružení Světlo Kadaň

 

Rok 2011 

Dne 2.11.2011 se v prostorách Městského domu kultury v Sokolově konala II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování.

Prezentace z konference:

 • Sociologická analýza přechodu romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí ze základních na střední školy (PDF), PhDr. Ivan Gabal, sociolog, jednatel společnosti GAC spol. s r.o. Praha
 • Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2012 - 2015 - vize, témata (PDF), Ing. Bc. Šárka Benešová, manažer prevence kriminality kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Projekty na téma senioři realizované Policií ČR na Karlovarsku (PDF), PhDr. Zdeňka Papežová, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
 • Program primární sociální prevence Městské policie Karlovy Vary (PDF), Mgr. Kamila Hofmanová, Městská policie Karlovy Vary
 • Sokolov - Bezpečné město a projekty prevence kriminality (PDF), Mgr. Bc. Hana Procházková, Městská policie Sokolov, Mgr. Kateřina Böhmová, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov
 • Projekty prevence kriminality realizované na Chebsku - projekty v Aši (PDF), Miroslava Petříková, DiS., Městský úřad Aš
 • Projekty prevence kriminality realizované na Chebsku - Pozorný soused (PDF), Bc. Martina Hrušková, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Cheb
 • Český západ (PDF), Klára Berkyová, obyvatelka obce Dobrá Voda
 • Terénní práce ve vyloučených lokalitách (PDF), Bc. David Věchet, Kotec o.s. Mariánské Lázně
 • Programy pro osoby s kriminální minulostí (PDF), Lucie Streichsbierová, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.
 • Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování část I (PDF), Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování část II (PDF), Ing. Radka Heřmánková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Syndrom CAN - týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (PDF), Mgr. Martina Kekulová, Společně k bezpečí o.s. Kladno
 • Preventivní program ve škole - Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně (PDF), PhDr. Miroslava Vokatá, Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
 • Preventivní program ve škole - Základní škola Kynšperk nad Ohří (PDF), Mgr. Marie Kaiserová, Základní škola Kynšperk nad Ohří


Rok 2010

Ve dnech 22. a 23. září 2010 se v Městském domě kultury v Sokolově konala I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování.

Prezentace z konference:

Za stránku zodpovídá: Ing. Bc. Šárka Benešová
Datum poslední změny: 13.8.2018 11:59