Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Prodej objektu bývalých autodílen v Toužimi, ul. Za Rybníkem

 Prodej objektu bývalých autodílen v Toužimi, ul. Za Rybníkem

​Nabízíme k prodeji objekt bývalých autodílen, který sloužil pro účely výuky žáků dříve středního odborného učiliště v Toužimi (nyní ve správě Střední lesnické školy Žlutice, p.o.).

Jedná se o prodej budovy, která je součástí pozemku p.č. st. 1035. Budova je jednopodlažní (vystavěna kolem roku 1984), volně stojící, obdélníkového půdorysu, zděná se sedlovou střechou, stává se ze dvou částí jako halové části (dílna 360 m2 zastavěné plochy) s vraty pro vjezd vozidel, a části zázemí - učebny, kancelář, dílny a technické zázemí (celkem 286 m2 zastavěné plochy). Obě části jsou dispozičně a provozně propojeny. Objekt není podsklepený.

Pozemek k nemovitosti o celkové výměře 902 m2 je převážně rovinný, ve tvaru nepravidelném. Jedná se o zastavěnou plochu budovy a přilehlý pozemek u části severozápadního průčelí a úzký pruh u severovýchodní štítové stěny. Nemovitost není oplocena.

K objektu je provedeno napojení na kompletní inženýrské sítě. Objekt je umístěn mimo intravilán města Toužim s celkově dobrou dopravní dostupností po zpevněné přístupové komunikaci. Ideální místo pro další využití ke komerčním účelům jako výroba, skladování, apod.

V objektu je umístěno vybavení autodílny (diagnostika, hydraulický zvedák, a další), které není součástí uvedené kupní ceny.
Energetický štítek budovy: F
 
Cena: 2.600.000,00 Kč dle znaleckého posudku.
Cena nezahrnuje správní poplatek spojeny s podáním návrhu na vklad.
 
Foto: 
Foto 1 Foto 2 Foto 3
Foto 4 Foto 5 Foto 6
Foto 7 Foto 8 Foto 9
Za stránku zodpovídá: Ing. Marek Kukučka
Datum poslední změny: 10.6.2021 15:19