Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > SOŠ stavební, nepotřebné nářadí

 SOŠ stavební, nepotřebné nářadí

Nabídka nepotřebného nářadí SOŠ stavební Karlovy Vary, p.o.

https://www.stavebniskolakv.cz/new/index.php/sluzby-pro-verejnost/nabidka-nepotrebneho-majetku

 

Za stránku zodpovídá: Alexandra Radostová
Datum poslední změny: 7.10.2022 8:44