Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Protidrogová politika Karlovarského kraje

 Protidrogová politika Karlovarského kraje

Rok 2019


Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2018

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2018.pdfVýroční zpráva


Zhodnocení protialkoholní záchytné stanice Sokolov

Zhodnocení PZS v Sokolově.pdfZhodnocení aktuálního stavu na úseku záchytu osob bezprostředně ohrožených nebo nebezpečných po intoxikaci alkoholem či OPL a následná péče o ně v Karlovarském kraji


Informační leták - varny pervitinu, pěstírny marihuany


Ve spolupráci s NPC SKPV PČR byl vytvořen Informační leták - varny, pěstírny.pdfpreventivní protidrogový leták  informující o varnách pervitinu a pěstírnách marihuany.
Cílem letáku je upozornit širokou veřejnost na aktuální problémy a rizika týkající se drog, především jejich výroby. 
Leták byl umístěn na veřejná prostranství s vysokým výskytem osob, jako jsou nádraží, autobusové zastávky, úřední budovy či jednotlivé střední školy v Karlovarském kraji.  


Rok 2018

 
Slovníček odborných a slangových drogových pojmů

slovnik_pojmu.pdfSlovník


Pracovní skupina protidrogové prevence v Karlovarském kraji

Kontakty na členy.pdfKontakty na členy

 

Adresář poskytovatelů služeb v oblasti protidrogové politiky na území Karlovarského kraje v roce 2018

Adresář poskytovatelů služeb protidrogové prevence 2018 - aktualizace - nová verze.pdfAdresář


Průvodce (nejen) drogovými službami v KVK

Průvodce nejen drogovými službami v KVK.pdf"Když je problém závislost aneb průvodce (nejen) drogovými službami v Karlovarském kraji"  je dokument, který je jedním z výstupů projektu MPSV  - Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Cílem tohoto průvodce je podat ucelený obraz o současných možnostech nabízené pomoci dětem, mladistvým a dospělým v oblasti drogové problematiky a prevence nežádoucích jevů s ní spojených v Karlovarském kraji, a to napříč resorty, a také lidem, kteří se o tuto problematiku zajímají, či do ní NOVĚ pronikají. Snahou proto bylo využít lehce pochopitelné výrazy, vyhnout se terminologii jednotlivých resortů, nezabíhat do přílišných podrobností, a přesto usilovat o zachování odbornosti aktérů.  

 
Adiktologický seminář

Dne 18. 5. 2018 se ve společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech uskutečnil odborný adiktologický seminář s názvem "Návykové látky a závislosti  dětí a dospívajících aneb i hodné děti berou drogy..." Seznam lektorů a jejich příspěvků viz program níže.

Pozvánka - adiktologický seminář 18. 5. 2018.pdfProgram semináře 

Prezentace:

I hodné děti berou drogy_KV.pdfI hodné děti berou drogy 

 Epidemiologie + ESPAD.pptxEpidemiologie užívání drog v ČR  

 Deti uživatelů metamfetaminu final 15052018.pptDěti uživatelů pervitinu  

 

 Rok 2017

V roce 2017 byla zpracována Analýza drogové scény Karlovarského kraje, v rámci individuálního projektu KK „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ . Realizátorem analýzy se stal PhDr. Josef Radimecký, PhD., MSc., Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Rok 2015 

 
Dne 17. 2. 2015 se uskutečnil ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary odborný seminář na téma Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže. Lektorem semináře byl Mgr. Jaroslav Šejvl z kliniky adiktologie, 1. KF UK a VFN v Praze. 
2015_02_Karlovy_Vary.pptxPrezentace ze semináře 

 

Rok 2013 

 

Dne 26. 3. 2013 se uskutečnil odborný seminář ve společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech na téma Právní aspekty, rizikové chování a návykové látky. Lektoroval Mgr. Jaroslav Šejvl z kliniky adiktologie, 1. KF UK a VFN v Praze.

  • Prezentace ze semináře
  • Protokol na testování při důvodném podezření na užití návykové látky

 

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013 - 2016

 

Rok 2010

 

Dne 26. 2. 2010 se v Krajské knihovně v Karlových Varech konal seminář na téma Legislativní aspekty drogové problematiky.

 

skolni_dotaznikova_studie.pdfŠkolní dotazníková studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování a pilotní studie o užívání těkavých látek na základních školách praktických

  • Prezentace školní dotazníkové studie ze dne 21.5.2010


Rok 2009 

 

Dne 27.1.2009 byla na semináři konaném na Krajském úřadu Karlovarského kraje představena Analýza stavu drogové scény Karlovarského kraje. Zpracovatelem závěrečné zprávy k analýze je PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., z Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Rok 2006 

 

soc_akcniplan.pdfAkční plán protidrogové strategie KK 2006 - 2009

 

Rok 2005

 

soc_KPStrat.pdfKrajská protidrogová strategie KK 2005 - 2009

 

Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje

 
Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2018.docVýroční zpráva 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017.docVýroční zpráva 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016.docVýroční zpráva 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015.docVýroční zpráva 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014.docVýroční zpráva 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013.docVýroční zpráva 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012.docVýroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010.docVýroční zpráva 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009.docVýroční zpráva 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008.docVýroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007  

 

Odkazy 


Osvětové materiály

Za stránku zodpovídá: Ing. Tereza Pásková
Datum poslední změny: 2.7.2019 14:21