Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Oblast prevence kriminality

 Oblast prevence kriminality

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018

 
Dne 18. 12. 2017 byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018.
 
Priority Programu prevence kriminality jsou:
1. Systém prevence kriminality.
2. Pomoc obětem trestné činnosti.
3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy 
v prevenci majetkové kriminality, ad.).
 
Zásady pro poskytování dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2018 a bližší informace naleznete na uvedeném odkaze:
 
Příjemcem dotace může být mj. obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního
a investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace, či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.
Žádosti o poskytnutí dotace se podávají do 15. 2. 2018.
 
Bližší informace vám podá Ing. Tereza Pásková - krajská manažerka prevence kriminality (tel.: 354 222 189, e-mail: tereza.paskova@kr-karlovarsky.cz nebo Ing. Bc. Šárka Benešová - vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence OBaKŘ (tel.: 354 222 575, e-mail: sarka.benesova@kr-karlovarsky.cz).
 

Dotační program

Dotační program Karlovarského kraje Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality - rok 2018

 

 Kontakty

Kontakty.pdfKontakty na pracovníky Ministerstva vnitra a Karlovarského kraje - oblast prevence kriminality
  

Strategické dokumenty

 

Analýzy

 
Analýza kriminality Karlovarského kraje  (každoroční aktualizace)
 


Konference a semináře

 
 
Projekty

  

Preventivně osvětové materiály

 

Zajímavé odkazy

Za stránku zodpovídá: Ing. Tereza Pásková
Datum poslední změny: 5.8.2018 12:02