Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Prevence závislostního chování

 Prevence závislostního chování

Rok 2022


Vyhlášení výtvarné výzvy pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ na téma digitálních závislostí
15. 2. - 15. 4. 2022

 


Rok 2021

Analýza stavu drogové scény a závislostního chování v Karlovarském kraji v roce 2021

Oprava Kapitoly 3 Finanční zajištění služeb pro uživatele návykových látek a osoby ohrožené problémovým hráčstvím z dokumentu Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v Karlovarském kraji za rok 2020
 
Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závisostí v Karlovarském kraji za rok 2020
 
Bezdomovectví v Karlovarském kraji
 
 

Rok 2020

 

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Karlovarském kraji za rok 2019

Krajská protidrogová koncepce Karlovarského kraje na léta 2020-2024

Metodický dokument


Kontakty na členy Pracovní skupiny protidrogové prevence v Karlovarském kraji v roce 2020

Adresář poskytovatelů služeb v oblasti protidrogové politiky na území Karlovarského kraje v roce 2020

 

Rok 2019

Zhodnocení protialkoholní záchytné stanice Sokolov
Zhodnocení aktuálního stavu na úseku záchytu osob bezprostředně ohrožených nebo nebezpečných po intoxikaci alkoholem či OPL a následná péče o ně v Karlovarském kraji aktuálního stavu na úseku záchytu osob bezprostředně ohrožených nebo nebezpečných po intoxikaci alkoholem či OPL a následná péče o ně v Karlovarském kraji

Informační leták - varny pervitinu, pěstírny marihuany
Ve spolupráci s NPC SKPV PČR byl vytvořen preventivní protidrogový leták informující o varnách pervitinu a pěstírnách marihuany.
Cílem letáku je upozornit širokou veřejnost na aktuální problémy a rizika týkající se drog, především jejich výroby.
Leták byl umístěn na veřejná prostranství s vysokým výskytem osob, jako jsou nádraží, autobusové zastávky, úřední budovy či jednotlivé střední školy v Karlovarském kraji.

 

Rok 2018

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Karlovarsého kraje za rok 2018


Slovníček odborných a slangových drogových pojmů

Pracovní skupina protidrogové prevence v Karlovarském kraji

Adresář poskytovatelů služeb v oblasti protidrogové politiky na území Karlovarského kraje v roce 2018


Průvodce (nejen) drogovými službami v KVK

Průvodce nejen drogovými službami v KVK.pdf"Když je problém závislost aneb průvodce (nejen) drogovými službami v Karlovarském kraji"  je dokument, který je jedním z výstupů projektu MPSV  - Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Cílem tohoto průvodce je podat ucelený obraz o současných možnostech nabízené pomoci dětem, mladistvým a dospělým v oblasti drogové problematiky a prevence nežádoucích jevů s ní spojených v Karlovarském kraji, a to napříč resorty, a také lidem, kteří se o tuto problematiku zajímají, či do ní NOVĚ pronikají. Snahou proto bylo využít lehce pochopitelné výrazy, vyhnout se terminologii jednotlivých resortů, nezabíhat do přílišných podrobností, a přesto usilovat o zachování odbornosti aktérů.  

 
Adiktologický seminář

Dne 18. 5. 2018 se ve společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech uskutečnil odborný adiktologický seminář s názvem "Návykové látky a závislosti  dětí a dospívajících aneb i hodné děti berou drogy..." Seznam lektorů a jejich příspěvků viz program níže.

Prezentace:

 

 Rok 2017

V roce 2017 byla zpracována Analýza drogové scény Karlovarského kraje, v rámci individuálního projektu KK „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ . Realizátorem analýzy se stal PhDr. Josef Radimecký, PhD., MSc., Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Rok 2015 

 
Dne 17. 2. 2015 se uskutečnil ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary odborný seminář na téma Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže. Lektorem semináře byl Mgr. Jaroslav Šejvl z kliniky adiktologie, 1. KF UK a VFN v Praze. 

 

Rok 2013 

 

Dne 26. 3. 2013 se uskutečnil odborný seminář ve společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech na téma Právní aspekty, rizikové chování a návykové látky. Lektoroval Mgr. Jaroslav Šejvl z kliniky adiktologie, 1. KF UK a VFN v Praze.

  • Prezentace ze semináře
  • Protokol na testování při důvodném podezření na užití návykové látky

 

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013 - 2016

 

Rok 2010

 

Dne 26. 2. 2010 se v Krajské knihovně v Karlových Varech konal seminář na téma Legislativní aspekty drogové problematiky.

 

skolni_dotaznikova_studie.pdfŠkolní dotazníková studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování a pilotní studie o užívání těkavých látek na základních školách praktických

  • Prezentace školní dotazníkové studie ze dne 21.5.2010


Rok 2009 

 

Dne 27.1.2009 byla na semináři konaném na Krajském úřadu Karlovarského kraje představena Analýza stavu drogové scény Karlovarského kraje. Zpracovatelem závěrečné zprávy k analýze je PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., z Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Rok 2006 

 

 

Rok 2005

 

 

Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje

 

Odkazy 


Osvětové materiály

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Valentová
Datum poslední změny: 25.2.2022 13:40