Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Projekt - Informační systém

 Projekt - Informační systém

- jednotné značení přístupových (dopravních) cest ke kulturním památkám na území Karlovarského kraje Cílem tohoto projektu, který se postupně realizuje od roku 2002, je provedení jednotného informačního a naváděcího systému k významným a z hlediska cestovního ruchu atraktivním nemovitým kulturním památkám. Nízká úroveň značení památek v naší republice je známa. Přitom kvalitní značení turisticky zajímavých cílů (mezi které památky patří) je jedním z předpokladů rozvoje cestovního ruchu v daných lokalitách.

Podoba a barevnost značení je prováděna v souladu s mezinárodními normami ISO. V konečné podobě by měla být přístupová cesta k památce značena dle potřeby co nejúplněji, tj. například i několika dopravními značkami. Konkrétním výstupem projektu je osazování:

  • dopravních značek typu IS 24b a IS 23 u komunikací 1.-3. třídy

Dopravńí značka IS 23 Dopravní unačka IS 24b

  • informačních tabulí v blízkosti kulturní památky či upevněné přímo na objekt

Informační tabule Vladař Informační tabule Informační tabule

 

Za stránku zodpovídá: Martina Zahrádková
Datum poslední změny: 26.7.2016 14:17