Evropská unie

Informace o Evropské unii

APDM - Agentura projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace - zřízena za účelem zajištění koordinované přípravy a bezproblémové realizace projektů spolufinancovaných ze strukturáních fondů, státního rozpočtu a dalších veřejných rozpočtů.
 

Dotace, programy  EU

Za stránku zodpovídá: Odbory KÚ
Datum poslední změny: 12.4.2016 8:21