Úvodní strana > Krajský úřad > Pronájem prostor na KÚ

 Pronájem prostor na KÚ

Pravidla pro užívání zasedacích místností a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce

 

Tento předpis stanoví pravidla pro užívání zasedacích místností a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje subjekty v rámci uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce:

Za stránku zodpovídá: Petr Kořán
Datum poslední změny: 19.2.2019 10:17