Úvodní strana > Krajský úřad > Informace k volbám

 Informace k volbám

Právní předpisy, stanoviska  a veškeré informace týkající se naleznete na  www.mvcr.cz/volby 

Informace týkající se volebních výsledků naleznete na Volby.cz - volební server ČSÚ 

 

 Volby v roce 2023

 
 
 

Nové volby do Zastupitelstva obce Nový Kostel konané ve dne 25. 3. 2023 

 1. Sdělení MV o vyhlášení nových voleb
 2. Přehled termínu a lhůt pro nové volby konané dne_25_brezna_2023
 3. Telefonní spojení do volební místnosti
 
 

 Volba prezidenta republiky

 1. Rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta republiky 
 2. Přehled termínů a lhůt pro volbu prezidenta republiky
 3. Informace k volbám prezidenta republiky
 4. Hlasování na voličský průkaz
 5. Informace pro voliče
 6. Informace pro volební orgány
 7. Informace pro voliče v karanténě / v izolaci z důvodu onemocnění COVID-19
 8. Zákon o zvláštních způsobech hlasování
 9. Informace k hlasování u volebních stanovišť v Karlovarském kraji
 10. Informace k hlasování do zvláštní volební schránky v Karlovarském kraji
 11. Přehled termínů a lhůt pro hlasování zvláštními způsoby
 12. Informace o vzdání se kandidatury kandidáty
 13. Prohlášení o vzdání se kandidatury
 14. Telefonní spojení do volebních místností v Karlovarském kraji
 15. Zápis Státní volební komise o výsledku I. kola volby prezidenta republiky
 16. Informace k hlasování u volebních stanovišť v Karlovarském kraji ve 2. kole volby prezidenta republiky
 17. Informace k hlasování do zvláštní přenosné volebních schránky v Karlovarském kraji ve 2. kole volby prezidenta republiky
 18. Informace o kandidátech, kteří postoupili do 2. kola volby prezidenta republiky
 19. Výsledky volby prezidenta republiky
 
 

  

Volby v roce 2022

 
 

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 1 se sídlem v Karlových Varech

 


 

Volby v roce 2021

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

 
 

Zvláštní způsob hlasování pro voliče omezené na osobní svobodě z důvodu ochrany zdraví před covid-19

 
Speciální způsoby hlasování se netýkají voličů, kteří zůstávají dobrovolně doma např. v rámci home-office; tyto osoby nejsou omezeny na osobní svobodě ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. a překážka výkonu volebního práva se jich netýká.
 
Speciální způsoby hlasování se netýkají ani voličů, kteří se po návratu z rizikových zemí povinně podrobují tzv. samoizolaci. Opatřením Ministerstva zdravotnictví je osobám v tzv. samoizolaci umožněno, aby mohly mimo jiné vykonat cestu za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Výkon volebního práva lze pod tyto záležitosti podřadit a tito voliči se tak mohou účastnit hlasování v běžných volebních místnostech. To by však neplatilo pro voliče, kteří se vrátili se země s extrémním rizikem nákazy (aktuálně žádná taková země není); ti by pro výkon volebního práva museli využít zvláštní způsoby hlasování, ale protože se jim karanténa nenařizuje, odhlasovali by s vyžitím čestného prohlášení. 
 
 1. Zákon o zvláštních způsobech hlasování
 2. Informace o zvláštních způsobech hlasování pro voliče v karanténě / izolaci
 3. Informace o umístění volebního stanoviště
 4. Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
 
 
 
Státní volební komise na svém 176. jednání dne 7. ledna 2021 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ústecký kraj krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021.
 
 
 

Nové volby do Zastupitelstva obce Hory a Zastupitelstva obce Mírová vyhlášené na 18. 9. 2021

 1. Sdělení MV o vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Hory
 2. Sdělení MV o vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Mírová
 3. Přehled termínů a lhůt pro nové volby do Zastupitelstva obce Hory a obce Mírová
 4. Telefonní spojení do volebních místností 
 
 

 Nové volby do Zastupitelstva obce Libá vyhlášené na 19. 6. 2021

 1. Sdělení MV o vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Libá
 2. Přehled termínů a lhůt pro nové volby do Zastupitelstva obce Libá
 3. Telefonní spojení do volební místnosti
 
  

 

Archiv:

 

Volby v roce 2020

 

​Volby do zastupitelstva Karlovarského kraje a Senátu Parlamentu České republiky - VO č. 3

 

Zvláštní způsob hlasování pro voliče omezené na osobní svobodě z důvodu ochrany zdraví před covid-19

 

 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva Karlovarského kraje

Vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů

 

 

Volby v roce 2019

Nové volby do zastupitelstva obce Nebanice vyhlášené na 14. 12. 2019

 

Volby do Evropského parlamentu

Upozornění
Upozorňujeme, že poslední novela zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášená pod č. 38/2019 Sb., se na volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 nevztahuje, neboť ty byly vyhlášeny před nabytím její účinnosti. Bude-li však po nabytí účinnosti uvedené novely, tj. po 2. březnu 2019, vyhlášeno místní referendum, které se bude konat společně s volbami do Evropského parlamentu, předmětná novela v části týkající se změny zákona o místním referendu na něj již dopadá.
Obdobně se na aktuální volby do Evropského parlamentu nevztahuje poslední novela prováděcí vyhlášky č. 409/2003 Sb. k zákonu o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášená pod č. 39/2019 Sb.

 

 

Informace pro volební orgány

 
Informace o kandidatuře a hlasování v úředních jazycích (AJ, NJ, FJ) ve formátu pdf

 

 

Nové volby do zastupitelstva obce Vrbice vyhlášené na 16. 3. 2019

 


 

Volby v roce 2018

Všeobecné volby do zastupitelstev obcí a jedné třetiny senátu konané v roce 2018

 Stanoviska MVČR k volbám do zastupitelstev obcí

 

Nové volby do zastupitelstva obce Zádub-závišín vyhlášené na 31. 3. 2018

 1. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Zádub-Závišín
 2. Harmonogram pro nové volby do zastupitelstva obce
 3. Telefonní spojení do volební místnosti


Nové volby za zastupitelstva obce Prameny vyhlášené na 6. 1. 2018

 

 

Volba prezidenta republiky

 

 


 

Volby v roce 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

 Informace KÚ k volbám

Informace pro zmocněnce politických stran, politických hnutí a jejich koalic  další informace ke kandidátním listinám naleznete též níže pod bodem 3 - informace o podmínkách kandidatury do PS ČR.


Státní volební komise na svém 141. jednání dne 5. května 2017 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, S t ř e d o č e s k ý   k r a j  krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017.

 ​

Nové volby do zastupitelstva obce Zádub-Závišín vyhlášené na 19. 8. 2017

 

Nové volby do zastupitelstva obce Josefov a Horní Blatná vyhlášené na 20. 5. 2017


 

Volby v roce 2016

 Zastupitelstvo Karlovarského kraje a Senát Parlamentu České republiky - VO č.1

Rozhodnuti_210416.pdfRozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21. dubna 2016 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 7. a  8. října 2016.

 1. Harmonogram_kraje.pdfHarmonogram úkolů a lhůt  vyplývající ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
 2. 6_Prohlaseni_kandidata_1.docxProhlášení kandidáta - příloha ke KL 
 3. Moznosti_podani_DS_email.pdfMožnosti podání kandidátní listiny (osobně, datovou schránkou atd.)

 

Zastupitelstva obce 2016

 

Za stránku zodpovídá: Pavel Lehocký
Datum poslední změny: 22.3.2023 13:53