Úvodní strana > Krajský úřad > Celostátní NNO

 Celostátní NNO

 • ECONNECT
  Informační servis pro NNO (právní servis, vzdělávání NNO, fundraising apod.), kalendář akcí v neziskovém sektoru, uzávěrky nadací a grantových programů, diskuzní témata
 • Databáze grantů
 • Fórum dárců
  Sdružení nadací udělujících granty a zahraničních programů asistence, podpora filantropie v České republice. Informace o nadacích.
 • Informační centrum neziskových organizací (ICN) o.p.s.
  Informace o nestátních neziskových organizacích 
               Grantový kalendář (Databáze finančních zdrojů ICN)
 • HESTIA
  Národní dobrovolnické centrum. Informace o dobrovolnické práci
 • Dobrovolník
  WWW stránky českého dobrovolnictví. Novinky, rady dobrovolníkům i organizacím, příležitosti, akce, příběhy
 • AGNES
  Agentura neziskového sektoru. Vzdělávání, kurzy, výsledky výzkumů a publikační činnost, informační služby, vše se zaměřením na neziskový sektor. Prezentace a propagace neziskového sektoru
 • Nadace Rozvoje občanské společnosti (NROS)
  Rozvoj občanské společnosti, informace o programu PHARE
               Vzdělávácí středisko NROS, Vila Čerych v České Skalici
 • Centrum pro komunitní práci
  Informace o nestátních neziskových organizacích a regionálním rozvoji
 • STUDUJTE.CZ
  Nabídka vzdělávacích kurzů pro NNO, možnost inzerovat vlastní vzdělávací akce
 • Internetporadna
  Pro osoby se specifickými potřebami a všechny blízké (zraková, mentální, sluchová, tělesná postižení, drogy a závislosti, psychologické poradenství)
 • SPIRALIS
  Občanské sdružení pro public relation neziskového sektoru
 • INEX
  Sdružení dobrovolných aktivit. Dobrovolné programy v ČR i v zahraničí, rozvoj a obnova venkova

 • Sananim
  Drogové informační centrum

 • Česká národní agentura MLÁDEŽ
  Programy EU pro mládež - dobrovolnictví v zemích EU, výměny mládeže, další informace. Evropská dobrovolná služba a další projekty na podporu aktivit mladých lidí

 • Adam
  Zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže

 • Borovice
  Informační centrum pro dětskou rekreaci
 • Za stránku zodpovídá: Nikol Geltnerová
  Datum poslední změny: 21.3.2016 9:06