Úvodní strana > Krajský úřad > Informace pro NNO

 Informace pro NNO

Asociace nestátních neziskových aktivit Karlovarského kraje nabízí všem neziskovým organizacím pomoc a zároveň možnost stát se členem asociace 

 • Evropská unie a NNO 
 • Zahraniční nadace
 • Nadace Roberta Bosche
  Jedna z největších firemních nadací v Německu, podporuje projekty v oblasti péče o zdraví, porozumění mezi národy, dobročinné činnosti, vzdělávání a výchovy, umění, vědy a kultury.
 • International Youth Foundation
  Mezinárodní organizace, shromažďuje informace o preventivních programech pro děti a mládež, disponuje mezinárodní databází nejlepších programů.

 

Analýza nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji

Pět základních forem nestátních neziskových organizací

 • občanská sdružení
 • obecně prospěšné společnosti
 • nadace
 • nadační fondy
 • účelová zařízení církví zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech, a to pouze v případě, že poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí

Informace o možnostech podávání projektů do strukturálních fondů EU

Za stránku zodpovídá: Nikol Geltnerová
Datum poslední změny: 25.7.2016 12:49