Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se stanoviska

 Žádost o poskytnutí informací týkající se stanoviska

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19.01.2022

Žádost:
Žadatel požádal dne 19.01.2022 o zaslání stanoviska Ministertsva vnitra ČR z 08.11.2021 a 11.01.2022 a Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 09.01.2022.

Odpověď:
Požadované dokumenty byly dne 19.01.2022 poskytnuty v elektronické podobě, proto je zveřejněna pouze tato doprovodná informace.

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 20.1.2022 13:05