Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se výše náhrad škod způsobené zvláště chráněnými živočichy

 Žádost o poskytnutí informací týkající se výše náhrad škod způsobené zvláště chráněnými živočichy

​Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 14.10.2019

191029-zadost-odpoved-zivocichove.pdfŽádost a odpověď.pdf

191029-priloha-1-zivocichove.xlsPříloha č. 1.xls

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 29.10.2019 12:30