Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

​Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 04.10.2019

Dotaz:
Žadatel si požádal o informace vztahující se k projektu Karlovarské krajská nemocnice, a. s. - nemocnice v Chebu ,,Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu".

Odpověď byla zaslána v elektronické podobě, a proto je zveřejněna pouze tato doprovodná informace.

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 21.10.2019 11:40