Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se obce Prameny

 Žádost o poskytnutí informací týkající se obce Prameny

​Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 08.07.2019

Žádost:
Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:
,,Předmětem žádosti jsou veškeré informace o korespondenci mezi Ministerstvem financí, Ministerstvem vnitra a Krajským úřadem v Karlových Varech za období let 2012 až 2015 ve věci Prameny, IČ 00572799, se sídlem Prameny 32, 353 01  Mariánské Lázně"

Odpověď:
Žadateli byly požadované informace zaslány prostřednictvím datové schránky.

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 12.7.2019 8:42