Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se kotlíkových dotací

 Žádost o poskytnutí informací týkající se kotlíkových dotací

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28.06.2019

Žádost:
Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

,,Seznam osob, které přijaly od KÚKK v posledních 24 měsících veřejné prostředky v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, tj. tzv. ,,kotlíkových dotací“. Zejména žádáme, aby tento seznam obsahoval jméno a příjmení příjemce veřejných prostředků, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výši přijaté dotace a účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků, tj. typ kotle, ke kterému se konrétní přijatá dotace vázala".

Odpověď:
Žadateli byly požadované informace zaslány prostřednictvím elektronické pošty.

 

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 8.7.2019 15:51