Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se veřejnoprávních smluv § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

 Žádost o poskytnutí informací týkající se veřejnoprávních smluv § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

​Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24.10.2018

181029-zadost-odpoved-neucinnost-smlouvy.pdfŽádost a odpověď.pdf

Zveřejněno: 29.10.2018

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 30.10.2018 7:44