Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se písemností odeslaných Ministerstvu zdravotnictví

 Žádost o poskytnutí informací týkající se písemností odeslaných Ministerstvu zdravotnictví

​Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30. 04. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o poskytnutí písemnosti žádosti odeslané správním orgánem Ministerstvu zdravotnictví postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., s ohledem na skutečnost, že správní orgán ve výkonu práva nahlížet do spisu avizuje bránit.

Odpověď:
Informace byla zaslána v elektronické podobě, a proto je zveřejněna pouze tato doprovodná informace.

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 11.5.2018 13:35