Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se Císařských lázní

 Žádost o poskytnutí informací týkající se Císařských lázní

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27. 04. 2018

Dotaz:

Žadatel si požádal o následující informace:
Na veřejně přístupných jednáních ve věci projektu Císařských lázní bylo zveřejněno, že s dodavatelem projektu byl uzavřen dodatek, kterým se předmět díla změnil a došlo i k rozšíření ceny díla a to o částku v rozsahu cca 20 miliónů Kč.
Podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., je podána žádost o poskytnutí kopií dokumentů týkajících se:
- výběrového řízení na zhotovitele projektu
- výběrové řízení na zhotovitele změny projektu a textu smlouvy na tuto změnu

Odpověď:
K žádosti Vám sdělujeme, že odkazujeme na profil zadavatele, na kterém jsou uvedeny informace k zadávacímu řízení na „Aktualizaci projektové dokumentace objektu Císařské lázně“: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=35681.
 
 
 Přílohy z důvodu velikosti nejsou zveřejněny, pouze tato doprovodná informace.

 Zveřejněno: 10. 05. 2018

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 25.7.2018 16:26