Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se sociálních služeb

 Žádost o poskytnutí informací týkající se sociálních služeb

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 04. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o následující informace:

1. Počet organizací poskytujících služby krizové pomoci celkem a počet organizací poskytujících služby krizové pomoci zaměřených na děti ve věku do 15 let na území Karlovarského kraje.
2. Počet dětí = klientů, které organizace poskytujících služby krizové pomoci mají (ve věkové kategorii 0-15 let a pro srovnání
0-26 let).
3. Počty organizací, které poskytují ambulantní, terénní a pobytovou službu (u pobytové služby prosíme o počty lůžek).
4. Objem dotací organizacím poskytujících služby krizové pomoci, ideálně s rozlišením na terénní, ambulantní a pobytovou službu za rok 2017.
 
Odpověď:
K žádosti sdělujeme následující:
Ad 1) Počet organizací poskytujících služby krizové pomoci zaměřené na děti do 15 let na území Karlovarského kraje:
0 organizací.
Počet organizací poskytujících služby krizové pomoci na území Karlovarského kraje celkem: 2 organizace:
 
poskytovatel: Diecézní charita Plzeň – název zařízení: Krizová pomoc Cheb
                 - cílová skupina: bez omezení věku, děti pouze s doprovodem pečující osoby starší 18-ti let
                 - pobytová služba
poskytovatel: Res Vitae, z.s.
                 - cílová skupina: dospělí, senioři a mladí dospělí (19-26 let)
                 - ambulantní služba
(zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb)
 
Ad 2) Počet dětí = klientů, které organizace poskytující služby krizové pomoci evidují (ve věkové kategorii 0-15let, 0-26 let):
                 - Krizová pomoc Cheb – 28 dospělých a 25 dětí spolu s nimi (není k dispozici přesné rozlišení uživatelů dle věku)
                 - Res Vitae – 88 uživatelů – nemají děti, pouze mladé dospělé (19-26 let), není k dispozici rozlišení uživatelů 
                 dle věku – krizová pomoc je anonymní
(zdroj: Závěrečná zpráva o poskytování sociální služby)
 
Ad 3)
Počty organizací, které poskytují ambulantní, terénní a pobytovou službu.
                  - ambulantní služba 1x
                  - pobytová služba 1x, počet lůžek: 3
(zdroj: Registr poskytovatelů soc. služeb a Závěrečná zpráva o poskytování soc. služby)
 
Ad 4)
Objem dotací organizacím poskytujícím služby krizové pomoci za rok 2017:
ambulantní služba:
-  1.745.000,- (dotace z rozpočtu kraje dle ustanovení § 101a zákona o soc. službách)
- 175.000,- (dotace z rozpočtu kraje dle ustanovení § 105 zákona o soc. službách)
- 25.000 (dotace z rozpočtu města K. Vary)
CELKEM:  1.945.000,- Kč
 
pobytová služba:
-  1.038.800,- (dotace z rozpočtu kraje dle ustanovení § 101a zákona o soc. službách)
- 134.000,- (dotaze z rozpočtu kraje dle ustanovení § 105 zákona o soc. službách)
- 64.000,- (dotace z rozpočtu města Cheb)
CELKEM: 1.236.800,- Kč
(zdroj: Závěrečná zpráva o poskytování sociální služby)
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 7.5.2018 13:10