Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace týkající se pěstounů

 Žádost o poskytnutí informace týkající se pěstounů

​Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 04. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o následující informace:
Kolik má Karlovarský kraj pěstounů na přechodnou dobu a pěstounů dlouhodobých?

Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že Krajský úřad Karlovarského kraje má v současné době v evidenci 20 pěstounů na přechodnou dobu. V evidenci žadatelů, vhodných stát se pěstouny máme k dnešnímu datu 2 pěstouny (či manželské páry), kteří mohou přijmout dítě do pěstounské péče.
V případě, že se dotaz týká celkového počtu osob, vykonávajících pěstounskou péči v Karlovarském kraji, tj. jedná se i o nezprostředkovanou (příbuzenskou) pěstounskou péči, je nutné dotaz směřovat k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, který je příslušný k vedení dané statistiky (ve všech krajích ČR, poslední stav k 31.12.2017).
 
Pokud se žádost týká celkového počtu osob, vykonávajících pěstounskou péči, pak je nutné obrátit se na jednotlivé orgány sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které mají uvedený údaj k dispozici.
V Karlovarském kraji se jedná o Mariánské Lázně, Cheb, Aš, Kraslice, Sokolov, Karlovy Vary, Ostrov. Krajský úřad tuto evidenci nevede.
 
 


Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 25.4.2018 10:04