Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se projektu

 Žádost o poskytnutí informací týkající se projektu

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 06. 04. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o následující informace:
Týkající se projektu Jazykové vzdělávání v zahraničí žáků SZŠ Cheb 2015, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.2045 financovanému z OP VK.
1. Byly krajským úřadem či jinou kontrolní institucí zjištěny při kontrole projektu nějaké nedostatky?
2. Pokud ano, čeho konkrétně se nedostatky týkaly?
3. Byly vůči některé ze zainteresovaných institucí či osob vyměřeny nějaké finanční sankce
za případná pochybení? V Jaké výši? Byly už tyto sankce uhrazeny?

Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že kontrolní orgány u projektu Jazykové vzdělávání v zahraničí žáků SZŠ Cheb 2015,
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.2045 financovanému z OP VK nezjistili žádné pochybení.

 

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 13.4.2018 8:26