Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace týkající se spalování Geobalu 4 na území Karlovarského kraje

 Žádost o poskytnutí informace týkající se spalování Geobalu 4 na území Karlovarského kraje

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15. 03. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o následující informace:
1. O místě kde bude spalován Geobal 4 na území Karlovarského kraje
2. O místě kde bude uskladněn Geobal 4 na území Karlovarského kraje
3. Zaslání kopie Rozhodnutí s odůvodněním, které výše u vedené povolilo

Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že Krajský úřad Karlovarského kraje nevydával žádné rozhodnutí týkající se povolení povolení k uskladnění či provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ani rozhodnutí o povolení spalování Geobal 4 na území Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 23.3.2018 8:02