Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace ve věci provozu pilařského závodu

 Žádost o poskytnutí informace ve věci provozu pilařského závodu

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15. 03. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o nasledující informace:
Žádost o poskytnutí přehledu všech odvolacích a přezkumných řízení vedených Vaším úřadem v letech 2013 až 2017, pokud jejich předmětem bylo rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byl stanoven účel stavby (ať již jde o rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o zkušebním provozu, rozhodnutí o změně v užívání nebo jiný druh rozhodnutí) k provozu pilařského závodu (pořez kulatiny, výroba stavebního či truhlářského řeziva). Pro každé řízení uveďte prosím označení stavby, Vaše číslo jednací, oprávněnou úřední osobu Vašeho úřadu, název stavebního úřadu, označení jeho rozhodnutí (č. j., datum), označení žadatele (jméno a příjmení nebo název, IČO), označení odvolatele, resp. osoby, která dala podnět k přezkumnému řízení (jméno
a příjmení nebo název, IČO) a označení konečného rozhodnutí Vašeho úřadu (č. j., datum).

Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že
stavební úřad žádná řízení týkající se provozu pilařského závodu v  uváděném období neřešil.

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 22.3.2018 13:25