Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se zprávy o výsledcích finančních kontrol

 Žádost o poskytnutí informací týkající se zprávy o výsledcích finančních kontrol

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15. 03. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o zaslání kopie přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb., pokud je součástí aktuální zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě.
 
Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že odkazujeme na konkrétní webové stránky, kde je zveřejněna Zpráva o výsledcích finančních kontrol Karlovarského kraje za rok 2017 včetně příloh

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 20.3.2018 9:09