Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se přehrady Jesenice u Chebu, Skalka u Chebu a Březová u Karlových Varů

 Žádost o poskytnutí informací týkající se přehrady Jesenice u Chebu, Skalka u Chebu a Březová u Karlových Varů

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 02. 03. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o informaci týkající se zarybňování tří největších přehrad v Karlovarském kraji ze strany Českého rybářského svazu, konkrétně se jedná o přehrady Jesenice u Chebu a Skalka u Chebu a Březová u Karlových Varů, a to za posledních pět let - od roku 2012. Jak byly tyto největší revíry zarybňované jak kaprovitou rybou, tak dravou rybou (případně jakými druhy dravých) a ostatní rybou.

Odpověď:
K žádosti bylo sděleno, že požadované dokumenty jsou přílohou této odpovědi.

20180313094633.pdfPříloha č. 1 - Zarybňování rybářských přehrad.pdf

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 13.3.2018 9:53