Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se projektu ,,Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila CZ.1.09/4.1.00/04.00021“ (doplnění informací)

 Žádost o poskytnutí informací týkající se projektu ,,Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila CZ.1.09/4.1.00/04.00021“ (doplnění informací)

​Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 02. 03. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o zaslání závěrečné zprávy OLAF a jejich příloh, tj. komentář dotčené osoby a zprávu ke kontrole na místě. Dále požádal o platební výměr č. 13/2016.

Odpověď:
K žádosti bylo sděleno, že požadované dokumenty jsou přílohou této odpovědi.
Příloha č. 1 - komentář dotčené osoby, Jakuba Pánika.pdfPříloha č. 1.pdf

Příloha č. 2 - komentář dotčené osoby.pdfPříloha č. 2.pdf

Příloha č. 5 - Zpráva o kontrole na místě.pdfPříloha č. 3.pdf

PV č. 13_2016 na odvod.pdfPříloha č. 4.pdf

Závěrečná zpráva OLAF.pdfPříloha č. 5.pdf

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 5.3.2018 13:51