Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se seznamu obcí, měst a městských částí Karlovarského kraje a počtu členů v zastupitelstvech

 Žádost o poskytnutí informací týkající se seznamu obcí, měst a městských částí Karlovarského kraje a počtu členů v zastupitelstvech

​Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22. 02. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o zaslání seznamu všech obcí, měst a městských částí Karlovarského kraje včetně adres a počtu členů v zastupitelstvech.

 

Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že odkazujeme na konkrétní internetové stránky Krajského úřadu Karlovarského kraje, na kterých
je uveden počet členů v Zastupitelstvu Karlovarského kraje
Dále odkazujeme na konkrétní internetové stránky Krajského úřadu Karlovarského kraje, na kterých jsou uvedeny všechny obce na území Karlovarského kraje: http://www.kr-karlovarsky.cz/obcan/seznam_obci.htm.
 
Jelikož zákon neukládá krajskému úřadu evidovat počet zastupitelů jednotlivých obcí, tuto informaci nemáme k dispozici, avšak tato se dá dohledat přímo na stránkách jednotlivých obcí.

 

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 26.2.2018 8:32