Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace týkající se příspěvku pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 Žádost o poskytnutí informace týkající se příspěvku pro děti vyžadující okamžitou pomoc

​Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13. 02. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o následující informace:
1) Aktuální lůžková kapacita jednotlivých zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Karlovarském kraji
2) Výše státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kterou vyplatil Karlovarský kraj jednotlivým zařízením za péči poskytovanou v roce 2017

Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že v Karlovarském kraji zřizuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc organizace: SOS dětské vesničky, z.s., se sídlem Revoluční 764/17, Staré Město – Praha 1. Jedná se o dvě zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dva domky v areálu bývalé SOS dětské vesničky, každé s kapacitou 8 dětí. Z finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR  Karlovarskému kraji  v roce 2017 byly Krajským úřadem Karlovarského kraje vyplaceny výše uvedenému zřizovateli státní příspěvky pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) v celkové výši:

Zařízení SOS Sluníčko I, Svatošská 274, Karlovy Vary – částka 1.522.280,-- Kč
Zařízení SOS Sluníčko II, Svatošská 268, Karlovy Vary – částka 1.588.400,-- Kč
Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 19.2.2018 9:12