Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se udělování pokut v roce 2017 za porušení zákona č. 20/1987 Sb., ve vztahu k archeologickým nálezům

 Žádost o poskytnutí informací týkající se udělování pokut v roce 2017 za porušení zákona č. 20/1987 Sb., ve vztahu k archeologickým nálezům

​Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 12. 02. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o:
informace týkající se udělování pokut v roce 2017 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám, tzn.:
1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.,
2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.

Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že v roce 2017 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o pokutě ve vztahu k archeologickým nálezům podle
§ 35 odst. 2 písem f) a g) a § 39 odst. 2 písm. f) a g).

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 16.2.2018 8:40