Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se projektu ,,Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila CZ.1.09/4.1.00/04.00021“

 Žádost o poskytnutí informací týkající se projektu ,,Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila CZ.1.09/4.1.00/04.00021“

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 01. 02. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o zaslání dokumentů uvedených viz níže a o sdělení jakým způsobem bylo rozhodnuto o odvolání ad 4)
a jakým způsobem bylo rozhodnuto o žádosti ad 5).

1) Uvedený závěr vyplynul ze závěrečné zprávy OLAF z 11.1.2013.
2) Povinný subjekt obdržel od ÚRR výzvu k vrácení dotace dotčené nesrovnalosti z 10.5.2016.
3) Dne 22.7.2016 ÚRR sdělil, že dojde k úpravě 100% použitých výdajů.
4) Dne 26.6.2016 podal povinný subjekt odvolání k ÚRR.
5) Dne 15.11.2016 požádal povinný subjekt ÚRR o prominutí odvodu a penále.

Odpověď:
K žádosti bylo sděleno, že o odvolání, které bylo podáno proti platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně dne 26. 09. 2016 dosud nebylo rozhodnuto a o podané žádosti o prominutí odvodu a dosud nevyměřeného penále ze dne
15. 11. 2016 také do dnešního dne nebylo rozhodnuto. Požadované dokumenty jsou přílohou této odpovědi.

Příloha č. 1 - Závěrečná zpráva OLAF.pdfZávěrečná zpráva.pdf
Příloha č. 2 - Vyzva_k_vraceni_dotace_dotcene_nesrovnalosti.pdfVyzva_k_vraceni_dotace_dotčené nesrovnalosti.pdf
Příloha č. 3 -sdělení z ÚRR ze dne 21.7.2016.pdfSdělení z ÚRR ze dne 21.7.2016.pdf
Příloha č. 4 -Žádost o prominutí odvodu a penále  Becherova vila.pdfŽádost o prominutí odvodu a penále Becherova vila.pdf
Příloha č. 5 - Odvolání proti platebnímu výměru na odvod.pdfOdvolání proti platebnímu výměru na odvod.pdf

 

 

 

 
 


Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 12.2.2018 10:52