Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se počtu osob dostávajích potravinovou pomoc

 Žádost o poskytnutí informací týkající se počtu osob dostávajích potravinovou pomoc

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23. 01. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o tabulkový přehled celkových počtů osob, které dostávají potravinovou pomoc, počtu vydaných jídel a finančních podílů Partnerů ze Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_17_007 (ve znění eventuálně uzavřených dodatků) přiřazený jednotlivě ke všem mateřským a základním školám, s nimiž Karlovarský kraj tuto smlouvu uzavřel.

 
Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že v rámci realizace projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji, je podporováno celkem 172 dětí z 20 mateřských a základních škol Karlovarského kraje. Původně byla předpokládána podpora 640 dětí z 26 škol a celkem mělo být vydáno 126.303 jídel, ale velká část rodičů tuto podporu pro své děti nepřijala, a proto je výsledný počet zapojených dětí i škol nižší. Počet vydaných obědů nelze v tuto chvíli stanovit, protože realizace projektu stále probíhá, a to až do 30. 06. 2018. V příloze jsou uvedeny finanční podíly jednotlivých partnerů, kteří jsou do projektu zapojeni.
 

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 29.1.2018 9:12