Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace týkající se dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Nemocnice Mariánské Lázně

 Žádost o poskytnutí informace týkající se dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Nemocnice Mariánské Lázně

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 09. 01. 2018

Dotaz:

Žadatel si požádal o veškeré podklady, na základě kterých byly v roce 2017 poskytnuty všechny dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (Krajský úřad Karlovarského kraje) subjektu Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. Konkrétně žádosti a přílohy poskytnuté Krajskému úřadu Karlovarského kraje příjemcem dotací k rozhodování o přiznání dotací.
 
Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. požádala Karlovarský kraj v roce 2017 o poskytnutí dotace v rámci vyhlášených  dotačních titulů pouze jedenkrát, a to v rámci dotačního titulu „Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v Karlovarském kraji“.  V případě Nemocnice  Mariánské Lázně s.r.o., která splnila podmínky dotačního titulu, se jednalo o dotaci  z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 209.040,00 Kč. Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 07. 09. 2017. Jelikož podaná žádost o poskytnutí dotace obsahuje osobní údaje
a žadatel, tj. Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., nedal Karlovarskému kraji souhlas s dalším poskytování jejich dat, doporučujeme, obrátit se přímo na nemocnici v Mariánských Lázních.

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 15.1.2018 10:43