Úvodní strana > Krajský úřad > Ambulantní péče v oboru ortopedie a treumatologie

 Ambulantní péče v oboru ortopedie a treumatologie

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 7.12. 2015

 

 

Dotaz:

Z důvodu plánu rozšířit poskytování zdravotní péče v oboru Ortopedie a traumatologie ambulantní péče a dále plánu začít
poskytovat zdravotní péči v oboru Pneumologie a ftizeologie- ambulantní péče prosím o informaci, zda‑li jsou v Karlovarském kraji místa s nedostatečným pokrytím této péče nebo někde v Karlovarském kraji hrozí z jakéhokoliv důvodu omezení nebo přerušení poskytování této péče.Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že v souladu s ust. § 46 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zdravotní pojišťovny povinny zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost zdravotní pojišťovna plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb a kteří tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny.

Krajský úřad nedisponuje údaji, ze kterých by vyplývalo, kdo z poskytovatelů zdravotních služeb je zařazen do této sítě, tyto informace poskytnou zdravotní pojišťovny.

Dále sdělujeme, že v současné době nemáme informace o tom, že by některý z poskytovatelů zdravotních služeb v Karlovarském kraji, který poskytuje ambulantní péči v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí a oboru pneumologie a ftizeologie omezil či přerušil poskytování zdravotních služeb.

 
 
 
Zveřejněno 4.1. 2016
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 3.2.2016 9:54