Úvodní strana > Krajský úřad > Seznam fungujících stanic měření emisí

 Seznam fungujících stanic měření emisí

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 9. 12. 2015

 

 

hanzl dotaz.docDotaz (doc.)

 
 
Odpověď:
 

Krajský úřad Karlovarského kraje není zřizovatelem žádné stanice měření emisí. Podle příslušných ustanovení zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uděluje oprávnění k provozování stanice měření emisí obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu.

Dále sdělujeme, že Krajský úřad Karlovarského kraje nemá k dispozici seznam stanic měření emisí.


 
Zveřejněno 4.1. 2016
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 1.2.2016 14:59