Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o informace týkající se zákona č. 82/1998 Sb.

 Žádost o informace týkající se zákona č. 82/1998 Sb.

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22.8. 2015

 
 

Dotaz:

Žadatel požádal o poskytnutí informací souvisejících s aplikací zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (dále jen zákon č. 82/1998):
 
1. Počet případů vznesených vůči vašemu úřadu o náhradu škody s odkazem na zákon č. 82/1998 v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2. Výše škody, kterou váš úřad vyplatil na základě zákona č. 82/1998 v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015:
a) Na základě rozhodnutí soudu
b) Na základě mimosoudní dohody
3. Počet případů, ve kterých váš úřad vymáhal vzniklou škodu po úřednících, v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
4. Výše vymáhané škody po úřednících (tzv. výše regresu) v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
5. Výše škody, která byla úředníky uhrazena (uhrazený regres) v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Odpověď:

Krajský úřadu Karlovarského kraje dosud neřešil žádný případ v souladu s uvedeným zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Nejsou k dispozici v tomto případě žádné požadované informace. 
 
 
Zveřejněno 19.8. 2015
 
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 19.8.2015 15:15