Úvodní strana > Krajský úřad > Seznam školských zařízení na území Karlovarského kraje

 Seznam školských zařízení na území Karlovarského kraje

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 3. 6. 2015

 
 
 
SKMBT_C36015060511560.pdfDotaz  (pdf.)


Odpověď:

Žadateli byl zaslán Ubytovací a stravovací činnost.xlsseznam  (xls.)  škol a školských zařízení v Karlovarském kraji. 
 
 
Zveřejněno: 10 .7. 2015
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 15.7.2015 12:36