Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkajících se Centralizovaného zadávání veřejných zakázek

 Žádost o poskytnutí informací týkajících se Centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 5. 2015

 

Dotazy:

1) Byla Vaším kraje zřízena organizace zajišťující centralizované zadávání veřejných zakázek pro Váš kraj
a Vámi zřizované příspěvkové organizace?
a) V případě, že ano:
- pro kolik organizací zajišťuje tato organizace centralizované zadávání veřejných zakázek? Uveďte i členění dle příslušných oborů či odborů (např. zdravotnictví - 4; sociální - 6; školství - 78).
- zajišťuje také jiné služby pro tyto organizace, a jaké (poradenství, jiné právní služby)?
- uveďte prosím název organizace, rok zřízení a odkaz na webové stránky.
b) V případě, že ne:
- jakým způsobem realizuje Váš kraj centralizované zadávání pro Vámi zřizované příspěvkové organizace? (realizuje je odbor krajského úřadu, externí firma, skupina organizací apod.)
- v případě, že jsou centrální nákupy realizovány prostřednictvím příslušných odborů, uveďte jejich název a počet příspěvkových organizací, pro které jsou centrální nákupy realizovány.

2) Kolik pracovníků se této agendě ve zřizované organizaci nebo na krajském úřadě (v členění dle jednotlivých odborů) věnuje? (v případě, že náplní práce pracovníků není pouze zadávání veřejných zakázek, uveďte prosím počet přepočtených pracovníků).

3) Jaké jsou jejich mzdové náklady za rok 2014? (u zaměstnanců krajského úřadu v členění dle jednotlivých odborů)

4) Uveďte názvy veřejných zakázek, které jste zadávali centralizované pro Vámi zřizované organizace, počet organizací, pro které byly jednotlivé zakázky zadávány v členění dle příslušných oborů/odborů, data zahájení, jejich objem v Kč bez DPH a celkovou dosaženou úsporu.
 

Odpověďi:

Ad 1.
Ne

Ad 1 (b).
Realizuje odbor krajského úřadu- odbor vnitřních záležitostí .
Počet organizací - 54

Ad 2.
3 (přepočtený počet 0,25 pracovníka ročně).

Ad 3.
S uvedenou agendou nejsou spojeny žádné mzdové náklady.

Ad 4.
Tyto a další informace k centralizovaným zakázkám jsou veřejně dostupné na profilu zadavatele  „Karlovarský kraj“ (viz. www.vhodne-uverejneni.cz).
 
 
Zveřejněno: 22. 6. 2015
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 13.7.2015 10:49