Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o informace týkající se porušení zákona č. 20/1987 Sb., ve vztahu k archeologickým nálezům

 Žádost o informace týkající se porušení zákona č. 20/1987 Sb., ve vztahu k archeologickým nálezům

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 20. 5. 2015

 


Dotaz:

Žádost o informace týkající se udělování pokut v roce 2013 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám, tzn.:
1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2013 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f)
a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.,
2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2013 o uložení pokuty podle § 39 odst. 2 písm. f)
a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. 


Odpověď:

V roce 2013 jsme vydali čtyři  rozhodnutí za porušování zákona č. 20/1987Sb., ve vztahu k archeologickým nálezům.
A. 2 x byla uložena pokuta podle § 35 odst. 2 písm. f) zákona o státní památkové péči.
B. 2x byla uložena pokuta podle § 39 odst. 2 písm. f) zákona o státní památkové péči.
 
1. Akciové společnosti APB – Plzeň a.s. – rozhodnutí č. j. 288/KR/13-35 ze dne 8. 7. 2013  (§ 35)
288-KR-13.pdfKopie rozhodnutí  (pdf.)
 
2. Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech – rozhodnutí čj. 362/KR/13 – 21  ze dne 10. 7. 2013 (§35)

3. rozhodnutí čj. 565/KR/13-19 ze dne 23. 10. 2013(§39)

4. rozhodnutí čj. 565/KR/13-20 ze dne 23. 10. 2013 (§39)
 
 
 
Zveřejněno: 17.6. 2015
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 8.7.2015 13:11